Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Przełożenie Strategii Firmy na Cele Operacyjne (metoda: MBO, BSC)

„Skuteczne zarządzanie musi kierować wizję i wysiłek całej kadry kierowniczej ku wspólnemu celowi”
Peter Drucker „Praktyka Zarządzania”

Zarządzanie przez Cele (ZPC, ang. Management by Objectives – MBO) jest najbardziej popularną metodą przełożenia strategii organizacji na działania operacyjne. Została ona stworzona przez Petera Druckera w II połowie XX w.

Koncepcja ZPC to systematyczne podejście do: procesu planowania, mierzenia efektywności oraz oceny pracowników. Elementy te są realizowane przez ustalenie: konkretnych celów indywidualnych,  mierników ich realizacji, monitoringu wykonania, a także ostatecznej oceny powierzonych zadań.

W ramach prac, związanych z realizacją koncepcji ZPC dla firm,  konsultanci KBA przeprowadzają:

  • szkolenia dotyczące samej idei ZPC, w trakcie których uczestnicy rozwiązują szereg case-ów, w tym niektóre bezpośrednio związane z ich organizacją,
  • warsztaty dla uczestników MBO (Kadry Kierowniczej), gdzie ma miejsce zdefiniowanie mierników i wskaźników, kaskadowanie celów na niższe poziomy w organizacji oraz prezentacja wypracowanych kart celów przez samych uczestników,
  • zaprojektowanie systemu motywacyjnego wspierającego działanie MBO.

Podstawowymi rezultatami wdrożenia ZPC dla Kadry Kierowniczej są: skupienie działań Kadry wokół celów strategicznych firmy, jasno określony zakres odpowiedzialności pracowników oraz powiązanie indywidualnych wynagrodzeń z realizacją celów Spółki.

Jeśli oczekiwania naszego Klienta zmierzają do wdrożenia bardziej zaawansowanych technik operacyjnych, wówczas  proponujemy zastosowanie BSC (Balance Scorecard), które jest często uważane za rozwinięcie podstawowej metodyki MBO.

Masz pytania? Czekamy!