Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

W dobie recesji kontrola kosztów stanowi jedno z priorytetowych zadań każdego managera. Recesja niesie ze sobą zmniejszenie przychodów, wynikające ze zmian w profilu zachowań klientów. Wszyscy szukamy oszczędności i dokonujemy rewizji naszych planów.

Działania managerów w oczekiwaniu na zbliżający się kryzys, przybierają różną formę.

Pierwszy wariant to tzw. „ucieczka do przodu”, czyli przebranżowienie się, zmiana kanałów sprzedaży, zmniejszenie długu technologicznego oraz konieczność rewitalizacji produktów i marek oferowanych przez firmę.

Drugą opcję radzenia sobie z recesją charakteryzuje tzw. „powrót do źródeł”. Jest to bardziej tradycyjne podejście, wybierane przez ok. 80% wszystkich przedsiębiorców. Rozwiązanie to wymaga powtórnego przemyślenia:

  • czy nasza organizacja, po okresie prosperity, nie jest zbyt duża?
  • czy nie generuje zbyt wielu kosztów?
  • czy to co kupujemy jest nam naprawdę potrzebne, czy też zupełnie zbędne i nie przynosi żadnej wartości dodanej?

Odpowiedzi na te pytania należy szukać w odpowiedniej optymalizacji, a nie redukcji kosztów. Dotyczy to także kosztów pracy. W zależności od branży, w której działamy stanowią one bowiem od 10-15 aż do 60-70% wszystkich wydatków, czyli są znaczącym elementem obciążającym budżet firmy.

Keystone Business Advisory proponuje profesjonalny przegląd ponoszonych przez firmę kosztów pracy. Analizując poszczególne pozycje na liście wydatków, dokonujemy ich adekwatnych pomiarów, oceniamy zasadność oraz proponujemy rozwiązania zmierzające do:

  • optymalnej etatyzacji – pomagamy określić, czy wszystkie osoby związane z firmą stanowią niezbędny zasób w czasie recesji i czy istnieje możliwość lepszego podziału zadań, który umożliwi kontynuację wszystkich kluczowych procesów firmy,
  • weryfikacji obowiązujących form zatrudnienia,
  • outsourcingu pełnionych funkcji lub części organizacji,
  • przeprowadzenia kontrolowanych obniżek wynagrodzeń – umożliwiających utrzymanie talentów i niezbędnego potencjału, kluczowego dla dobrej kondycji firmy,
  • weryfikacji obowiązującej siatki płac oraz kosztów systemu premiowego w określonych grupach zawodowych (m.in. sprzedawców), a także świadczeń socjalnych,
  • optymalizacji środków przeznaczanych na benefity w kontekście zadbania o well- being, wellness oraz retencję pracowników.

Wszystkie działania prowadzimy przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa Klienta w kwestiach prawnych, mając na uwadze także kluczowe znaczenie komunikacji dla wprowadzanych zmian.

Zobacz nasze produkty