Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Audyt systemu wynagrodzenia

Audyt systemu wynagrodzeń bada działania płacowe firmy w aspektach ich motywacji, spójności z przyjętą strategią, konkurencyjności na rynku, a także efektywności kosztowej. Ocena sytuacji, w której znajduje się organizacja, obecnie jest pierwszym krokiem, umożliwiającym działanie w kierunku optymalizacji procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Polega ona na określeniu mocnych i słabych stron obecnej polityki płacowej, aby obiektywnie ocenić, które z działających praktyk warto podtrzymywać, a które z nich należy poprawić lub zmienić.

W naszych działaniach korzystamy z autorskiej metodologii Compensation & Benefit Radar (C&BR), która poprzez szereg analiz umożliwia konsultantom Keystone Business Advisory całościową analizę wewnętrznej struktury firmy oraz jej otoczenia rynkowego.

Priorytetem jest dla nas rekomendacja „szyta na miarę”, którą osiągamy  poprzez m.in. wywiady z wybranymi pracownikami, analizy wewnętrzne (dokumentacji formalno-prawnej, historię danych płacowych i wyników firmy) oraz badanie otoczenia rynkowego wspierane przez nasze własne doświadczenia z innych projektów.

Rezultatem działań jest kompletna analiza organizacji oraz porównanie obecnego systemu z najlepszymi praktykami rynkowymi. Wykorzystanie spersonalizowanych typów analiz, uwzględniających różnorodne czynniki oraz bogate doświadczenie konsultantów, zapewnia efektywność  i adekwatność rekomendacji na przyszłość.

Masz pytania? Czekamy!