Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Doradztwo dla Zarządów firm w obszarze HR

Wiele z usług, świadczonych dla Naszych Klientów, nie ma charakteru projektowego. Nie można im przypisać określanej metodyki postępowania, harmonogramu czy też kosztu. Natomiast można im nadać pewną strukturę współpracy, którą definiuje cel takiego postępowania. Zazwyczaj jest to wsparcie merytoryczne w aspekcie opracowania działań strategicznych dla Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Usługi te stanowią kwintesencję szeroko pojętego doradztwa tzw. high value consulting i realizują się poprzez spotkania i rozmowy naszych doświadczonych managerów i parterów z osobami zarządzającymi po stronie Klienta.

Efektem takich rozmów jest wzajemne inspirowanie się do podejmowania śmiałych kroków biznesowych, pogłębianie wiedzy o najnowszych trendach rynkowych czy też inicjatywach wdrażanych przez liderów danej branży. Nasze doradztwo w tym obszarze często dotyczy bardzo szeroko pojętego obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, od zagadnień dotyczących przyjętego modelu biznesowego firmy, poprzez ocenę możliwości zaistnienia na rynku jako pracodawca, aż do doradztwa dotyczącego postępowania w konkretnych, indywidualnych kwestiach związanych z pracownikiem.

Masz pytania? Czekamy!