Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Badanie rynku wynagrodzeń

Badanie rynku wynagrodzeń ma na celu porównanie systemu płac zasadniczych, całkowitych i benefitów pozapłacowych, stosowanych w organizacji, z danymi innych firm na rynku. W tym procesie konsultanci Keystone Business Advisory opierają się na analizie kilku profesjonalnych raportów płacowych, które wspierane są przez wewnętrzną bazę executive search oraz niezależne informacje udostępniane przez UP i GUS.

W celu uzyskania największej adekwatności wyników dane z raportów filtrowane są wedle wielu kryteriów jak np. województwo, liczba pracowników, wysokość przychodów rocznych, czy branża. Spersonalizowane podejście z dopasowanymi danymi raportów płacowych gwarantują uzyskanie wysokich efektów i motywacji w systemie wynagrodzeń.

Dopasowanie stanowisk w firmie z danymi na rynku odbywa się na podstawie istniejących opisów stanowisk pracy we współpracy z przedstawicielami służb HR.  W tych działaniach zawierają się analizy, np. zakresu wykonywanych zadań, poziomu ponoszonej odpowiedzialności, oczekiwanego doświadczenia, wymaganych uprawnień, czy liczby pracowników podległych.

Rezultatem etapu jest weryfikacja wewnętrznej spójności systemu wynagradzania firmy oraz szczegółowe porównanie wynagrodzeń organizacji z bezpośrednią konkurencją rynkową. Taka analiza jest następnie wykorzystywana przy projektowaniu efektywnych siatek płac zasadniczych, systemów premiowych, czy świadczeń pozapłacowych.

Masz pytania? Czekamy!