Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Premia jest składnikiem wynagrodzenia o największej podatności na otoczenie ekonomiczne firmy. W czasie dobrej koniunktury premie dla wielu grup stanowisk stanowią znaczącą część wynagrodzenia, w czasie gorszej ich udział się systematycznie zmniejsza.

Obecnie premie w wielu firmach nie są wypłacane, gdyż mierniki premiowe nie są realizowane na założonym poziomie. Przedłużający się okres stagnacji może sprawić, że bez wprowadzenia zmian systemowych premie nie będą wypłacane przez dłuższy czas. Skutkować to może obniżeniem motywacji i zaangażowania pracowników, a tym samym pogorszyć wyniki firmy. Zasadą jest wypłacanie premii nawet w czasach gorszej koniunktury, ale nie w pełnej wysokości i nie wszystkim grupom zawodowym.

Tworząc motywacyjne systemy premiowe odwołujemy się do strategii firmy. Recesja zmusza firmy do zmian strategii, co powinno również znaleźć odzwierciedlenie w systemach premiowych. Przebudowa zasad premiowania winna być jednym z pierwszych działań, jakie może wprowadzić dział HR. Jest ona jednocześnie znacznie mniej kłopotliwa niż zmiana w systemie płac zasadniczych.

W trakcie wypracowania zmian w systemach szczególny nacisk położymy na:

  • identyfikację grup pracowników dla których premia powinna być/pozostać istotnym składnikiem wynagrodzenia,
  • dobór właściwych mierników premiowych – dopasowanych do sytuacji rynkowej i możliwości finansowych firmy,
  • kalibrację warunków brzegowych systemów premiowych – uruchomienie systemu, limity premii, zasady naliczenia premii.

Zapewniamy również wsparcie w opracowaniu regulaminu premiowania i komunikacji zmian. Wierzymy, że system premiowy może być dźwignią dla firmy do zapewnienia efektywniejszego funkcjonowania nawet w okresie stagnacji i recesji.

 

Zobacz nasze produkty