Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

„Zarządzanie przedsiębiorstwem średniej wielkości jest zdecydowanie trudniejsze niż kierowanie dużą Grupą Kapitałową. W firmie zatrudniającej stu kilkudziesięciu pracowników codziennie podejmuje się decyzje czy to dotyczące rynku, produktu, czy też związane z zarządzaniem zespołem ludzkim, od których zależy „być albo nie być” firmy.

Małe firmy nie mają zazwyczaj bufora w postaci dodatkowego finansowania, wielkości zatrudnienia czy też dodatkowych mocy produkcyjnych, które pozwalałyby na podjęcie „nietrafnych decyzji’. Z drugie strony będąc właścicielem takiej firmy lub pracując jako manager i mając codzienny kontakt z właścicielem, czuje się dodatkową presję na wynik.

W takich warunkach odpowiednio dobrany i zmotywowany zespół współpracowników to podstawa sukcesu. Ludzie ci muszą ciężko pracować, ale też powinni odczuwać satysfakcję finansową, gdy kolejne projekty i przedsięwzięcia udaje się z powodzeniem zrealizować. System premiowy i mechanizmy podwyżkowe w firmach naszej wielkości (MiŚP) to podstawa skutecznego działania.”

CEO firmy FMCG
zatrudniającej około 200
pracowników, poprzednio CEO w
jednej z dużych Spółek Skarbu Państwa

Zobacz nasze produkty