Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

„Obecnie największą bolączką automotive jest zapewnienie pracowników – zarówno specjalistów, jak i pracowników wykonawczych. Firmy motoryzacyjne muszą stawić czoła  niebezpieczeństwu zatrzymania produkcji związanemu z brakiem zasobów ludzkich, wysoką rotacją, rekrutacją i zatrudnieniem pokolenia Y i Z. Problemem jest duża konkurencja w ofertach pracy oraz warunkach zatrudnienia między firmami – zwłaszcza w strefach ekonomicznych oraz dużych miastach.

Rynek pracownika stawia przed automotive i działami personalnymi zupełnie nowe wyzwania. Rekruterzy z rozrzewnieniem wspominają czasy, kiedy mogli wybierać spośród CV idealnych kandydatów (a było to zaledwie jeszcze kilka lat temu). Problemem staje się także zatrudnienie kobiet na stanowiska wykonawcze – jest to niestety efekt uboczny programu 500+.

Nowe wyzwania skutkują koniecznością zmiany mentalności pracy działów personalnych – wyjście naprzeciw oczekiwaniom kandydata i pracownika, bieżące poznawanie ich potrzeb i odpowiedź na nie, budowanie marki pracodawcy, często również obecność w social mediach.”

Dyrektor Działu Personalnego,

jednej z firm z branży automotive na Śląsku

Zobacz nasze produkty