Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

„Jednym z kluczowych problemów, z jakimi boryka się nasza branża w 2017 roku, jest drenaż specjalistów przez firmy spoza naszej zachodniej granicy a nawet zza Oceanu. Nasi specjaliści są ekspertami wykształconymi w naszym kraju i szkoda by pracowali na rzecz pracodawców spoza Polski.

Branża boryka się z rosnącymi kosztami pracy, związanymi z potężną presją płacową ze strony pracowników, co skutkuje obniżeniem marż na realizacji istotnych produktów. Ciekawe jest, że w naszej branży jak soczewce koncentrują się wszelkiego rodzaju problemy oraz nowości w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. My pierwsi dotknęliśmy tematu pracy zdalnej, zarządzania pracownikami pokolenia Z, czy też zatrudniania pracowników w zawodach, które jeszcze kilka lat temu nie istniały w świadomości społecznej: artificial intelligence specialist, big data specialist czy też specjaliści internetu rzeczy. Wyzwaniem jest tworzenie dla nich ram, w jakich będą pracować czy to prawnych, wynagrodzeniowych czy też strukturalnych.”

Wojciech Mularski,

Key Account Manager

W jednej z wiodących firm informatycznych

Zobacz nasze produkty