Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Projektowanie Struktur Organizacyjnych

Struktura organizacyjna powinna wspierać strategię firmy poprzez precyzyjne wyznaczenie zależności hierarchicznych i funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi komórkami lub jednostkami, które zapewnią oczekiwaną efektywność funkcjonowania organizacji. Przy projektowaniu struktur uwzględniamy 6 głównych czynników:

  • zgodność ze strategią,
  • rozpiętość kierowania,
  • koncentracja zadań,
  • koszt funkcjonowania struktury,
  • złożoność procesów,
  • poziom kompetencji kierowników.

Zazwyczaj, w czasie prowadzenia projektów strukturalnych, pracujemy warsztatowo z grupą projektową złożoną z pracowników Klienta, którzy znają dobrze organizację, rozumieją procesy i cele, jakie są realizowane w poszczególnych komórkach firmy. Ze swojej strony pokazujemy rozwiązania rynkowe liderów branży, które mogą służyć jako przykłady dobrych praktyk. Moderujemy prace warsztatowe, które w efekcie prowadzą do przygotowania:

  • schematu organizacyjnego – będącego graficznym przedstawieniem struktury organizacyjnej,
  • regulaminu organizacyjnego – określającego zakresy funkcjonalne i kompetencje każdej z komórek organizacyjnych,
  • opisów stanowisk pracy – określających zakresy zadań, odpowiedzialności i uprawnień na poszczególnych stanowiskach, z uwzględnieniem wymagań i kwalifikacji.

Masz pytania? Czekamy!