Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Projektowanie Stanowisk Pracy

Projektując stanowiska pracy, staramy się znaleźć modelowy obraz organizacji, w której wszystkie procesy przebiegają bez zakłóceń, a liczba osób w niej  zatrudnionych jest dokładnie taka, jak wynika z przyjętych norm. Projektowanie, w przeciwieństwie do opisu, odnosi się bardziej do sytuacji modelowej, idealnej, wynikającej bezpośrednio z Regulaminów Organizacyjnych, przyjętej strategii firmy czy też wymagań właścicielskich.

Zmiany organizacyjne są nieodłącznie związane z działalnością każdej firmy. Dana organizacja musi się zmieniać, bo zmienia się otoczenie, w którym funkcjonuje. Transformacja struktur organizacyjnych czy też wewnętrznych procesów skutkuje także usprawnianiem zadań i kompetencji pracowników, co wiąże się z koniecznością zaprojektowania nowych opisów stanowisk pracy. Posiadamy bogate doświadczenie w tym zakresie pozwalające nam na zaprojektowanie opisów stanowisk pracy, uwzględniających zmieniający się podział zadań i odpowiedzialności w poszczególnych obszarach danej organizacji oraz funkcjonujące procesy. Projektując stanowiska pracy, uwzględniamy także aspekty związane z ich optymalizacją, ujednoliceniem nazewnictwa oraz zachowaniem  spójnej struktury  całej organizacji. Umożliwiamy przez to ścieżki kariery dla stanowisk specjalistycznych.

Masz pytania? Czekamy!