Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Przygotowanie Planów Sukcesji w oparciu o Strukturę Organizacyjną

Wzbogaceniem dla koncepcji ścieżek karier jest opracowanie planów następstw lub sukcesji stanowiskowej. Przygotowane przez konsultantów rozwiązania stanowią podstawę wdrożenia tego typu narzędzi. Tak jak ścieżka kariery jest ukierunkowana na oczekiwania pracownika, a organizacja jest tu na drugim planie, w przypadku planów sukcesji, przede wszystkim bierzemy pod uwagę priorytety organizacji, a pracownik pozostaje  w tle.

Plan sukcesji powstaje poprzez wskazanie sukcesorów, czyli osób, które w krótkim okresie czasu są w stanie zastąpić osobę na stanowisku kluczowym lub newralgicznym. W naszym ujęciu strukturalnym plan następstw powstaje jako swoistego rodzaju wartość dodana z wartościowania stanowisk. W ramach prac projektowych realizowane są następujące działania:

  • analiza schematu organizacyjnego, wyników wyceny stanowisk i opisów stanowisk pracy,
  • identyfikacja stanowisk kluczowych dla ciągłości procesów biznesowych w firmie,
  • opracowanie mechanizmu następstw dla stanowisk kluczowych,
  • opracowanie i wdrożenie narzędzia do identyfikacji osób przewidzianych do sukcesji stanowiskowej na stanowiska kluczowe,
  • zaplanowanie wdrożenia oraz podjęcie projektu ścieżek rozwoju zawodowego,
  • opracowanie mechanizmów do monitorowania przebiegu projektu.

Rezultatem prac jest zaprojektowany plan sukcesji (także w postaci graficznej) stanowisk kluczowych w firmie, pozwalający na zabezpieczenie obsady na miejscach newralgicznych.

Masz pytania? Czekamy!