Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Przygotowanie Dokumentów Prawnych Systemu Wynagrodzeń

Zmiany, dotyczących obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności te związane z obszarem wynagrodzeń, powinny mieć, właściwą postać prawną.

Konsultanci Keystone Business Advisory w oparciu o przepisy prawa pracy przygotowują Regulaminy Wynagradzania oraz Premiowania, które stanowią fundament poprawnego funkcjonowania systemu oraz przygotowują służby personalne do zarządzania aparatem wynagrodzeń w dłuższej perspektywie czasowej.  To samo dotyczy przygotowania zapisów do nowopowstałych ZUZP, Protokołów Dodatkowych czy Załączników.

Prawny opis regulacji odnosi się również do: Regulaminów Organizacyjnych, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,  Księgi Służb oraz innych dokumentów, szczególnie jeśli na jakimś etapie uzgodniono ze Stroną Społeczną ich wzajemnie konsultowanie, opisywanie i zatwierdzanie.

Masz pytania? Czekamy!