Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Dostosowanie się do nowej rzeczywistości ekonomicznej wymaga rewizji modelu operacyjnego firmy.

W czasach stagnacji i recesji należy położyć szczególny nacisk na poprawę efektywności modelu operacyjnego poprzez jego uproszczenie i generowanie oszczędności. Obecny kryzys, przy równoczesnym rozpowszechnieniu pracy zdalnej, jest również przesłanką do analizy czy obecna struktura organizacyjna, narzędzia pracy i zasoby kadrowe zapewniają optymalny przebieg realizowanych przez firmę procesów. Pomożemy Państwu dostosować model operacyjny, aby z jednej strony był efektywny kosztowo, a z drugiej uwzględniał specyfikę trybu pracy zdalnej. W ramach prac przenalizujemy i m.in.:

  • funkcjonalność bieżącej struktury organizacyjnej i rozpiętość kierowania,
  • alokację zasobów i uprawnień decyzyjnych,
  • etatyzację poszczególnych obszarów funkcjonalnych,
  • dopasowanie narzędzi pracy do proponowanych zmian w modelu operacyjnym,
  • mierniki efektywności modelu operacyjnego – w razie potrzeby zarekomendujemy nowe.

Wynikiem prac projektowych będzie model operacyjny dopasowany do obecnej sytuacji gospodarczej wraz z precyzyjnym mechanizmem oceny jego efektywności i kosztochłonności.

Może się zdarzyć, że w trakcie prac nad modelem okaże się, że obecny poziom zatrudnienia pracowników jest znacznie większy od wymogów nowej, uproszczonej struktury organizacyjnej i struktury przebiegu procesów. Wówczas możemy zaoferować Państwu przeprowadzenie procesu etatyzacji, czyli zdefiniowania niezbędnych zasobów dla przebiegu głównych procesów w organizacji (z podziałem na procesy główne, wspierające pomocnicze).

Służymy wsparciem zarówno na etapie identyfikacji nieefektywności obecnego modelu, wypracowania nowego modelu operacyjnego jak i bezpośredniego wdrożenia zmian w modelu operacyjnym – wraz z opracowaniem nowych regulacji prawnych. Wcześniejsze rozpoczęcie prac nad przygotowaniem firmy do spowolnienia gospodarczego zwiększa szansę na minimalizację jego negatywnych skutków i docelowo może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku.

Zobacz nasze produkty