Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Przygotowanie Ścieżek Kariery w Oparciu o Strukturę Zaszeregowań Stanowisk

Istnieje możliwość zaprojektowania ścieżek kariery zawodowej na poszczególnych stanowiskach pracy w oparciu o ich wartościowanie. Jego wyznacznikiem jest specjalistyczna wiedza wymagana na poszczególnych szczeblach organizacji.

Konsultanci Keystone Business Advisory analizując wyniki wartościowania, wytyczą logiczne ścieżki kariery dla podstawowych funkcji występujących w firmie.  Korzystając z wymogów taryfikacji stanowisk pracy, wskażą istotne momenty awansu lub rewizji dotychczasowej pozycji  zatrudnionych.

Zarówno projektując stanowiska pracy w danej organizacji, jak i dopasowując do każdej z nich odpowiednią metodę wartościowania, przygotowują ścieżki kariery w oparciu o finalną strukturę zaszeregowań, które zapewniają rozwój w ramach danej specjalizacji. Przygotowane ścieżki kariery układają stanowiska w logiczną sekwencję, uwzględniają przyrost umiejętności, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia. Pozwalają pracownikom zaplanować własną karierę w organizacji oraz pokazują, jakie obszary kompetencji muszą rozwinąć, aby zrobić kolejny krok w funkcjonującej hierarchii stanowisk.

Masz pytania? Czekamy!