Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Keystone Business Advisory jest polską firmą, świadczącą kompleksowe usługi z zakresu High Value Consulting w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Specjalizujemy się w realizacji projektów z zakresu:

 • projektowania efektywnych i motywacyjnych systemów wynagradzania,
 • optymalizacji kosztów,
 • podnoszenia efektywności biznesowej,
 • etatyzacji,
 • optymalizacji struktur organizacyjnych.

Nasze podejście do doradztwa w obszarze HR wyróżnia nacisk na dogłębne poznanie i zrozumienie biznesu Klienta. Pozostając w stałej, bliskiej relacji z Klientem, projektujemy zmiany w procesach biznesowych oraz uczestniczymy w implementacji wypracowanych rozwiązań. Keystone Business Advisory przeprowadza Klientów przez najtrudniejsze zmiany, zapewniając ciągłe wsparcie dedykowanego zespołu konsultantów.

Stawiamy na interdyscyplinarność zespołu konsultantów – są wśród nas specjaliści z zakresu zarządzania, prawnicy, inżynierowie, ekonomiści. Dzięki temu zapewniamy zespół jak najlepiej przygotowany do zidentyfikowania potrzeb Klienta oraz zaproponowania możliwych scenariuszy.

Dbamy o zachowanie wysokich standardów naszych usług i trafność podejmowanych działań, dlatego ściśle współpracujemy z najwyższą kadrą zarządzającą, kadrą menadżerską, pracownikami działów personalnych. Wsłuchujemy się także w głos partnera społecznego, co pozwala na osiągnięcie kompromisu oraz niezakłócone przyjęcie wypracowanych rozwiązań.

Opracowujemy realne do wdrożenia rozwiązania poprzez doradztwo oparte o partnerskie relacje z przedstawicielami Klienta.

Ikonka

Misja firmy

Keystone Business Advisory funkcjonuje zgodnie z założeniem, aby każdemu naszemu działaniu na rzecz Klienta towarzyszyło poszukiwanie wartości dodanej. Misją firmy Keystone Business Advisory jest świadczenie złożonych i unikalnych usług na najwyższym poziomie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Ikonka

Umiejscowienie

Keystone Business Advisory jest spółką doradczą z obszaru High Value Consulting świadczącą usługi z zakresu Management Consulting dedykowane dla specjalizacji Zarządzania Kapitałem Ludzkim Organizacji (Human Capital).

Ikonka

Podejście biznesowe

Głęboko wierzymy, że skuteczna pomoc naszym Klientom może mieć miejsce jedynie, gdy zrozumiemy istotę ich biznesu. Dlatego do współpracy z Państwem dedykujemy konsultantów mających doświadczenie w Państwa branży lub branżach pokrewnych.

U zalążków powstania Keystone Business Advisory leży przekonanie, że usługa doradcza musi odzwierciedlać ideę, jaka towarzyszyła twórcy danej firmy i jaka sprawi, że Państwa firma będzie funkcjonowała lepiej.

Stąd też stawiamy na rzeczywiste podejście biznesowe, poparte solidnymi podstawami ekonomicznymi i specjalizację branżową zamiast tworzenia teoretycznych modeli.

Masz pytania? Czekamy!

Nasi pracownicy

Pozyskujemy do Keystone ludzi z dużym potencjałem, którzy nieustannie rozwijają swoje kompetencje techniczne, projektowe i społeczne.

Zatrudniamy najlepszych pracowników, pełnych pasji w poszukiwaniu nowych, niekonwencyjnych rozwiązań, posiadających wiedzę dającą Klientowi poczucie bezpieczeństwa i pewność ekspertyzy.

Naszym pracownikom oferujemy szansę rozwoju poprzez pracę i prowadzenie projektów, które w sposób namacalny zmieniają otoczenie biznesowe w naszym kraju. Ścieżka rozwoju pracowników oparta jest na udziale w projektach, codziennej praktyce i mentoringu.

Ikonka

Nasza kultura

Przestrzegamy wysokich standardów etycznych, utrzymujemy niezależny punkt widzenia, a naszą kulturę organizacyjną opieramy na merytokracji. Wewnątrz Keystone nie utrzymujemy zasad hierarchiczności we wzajemnych relacjach, które opieramy na zaufaniu.

Ikonka

Nasza przewaga konkurencyjna

Inicjatywy, projekty i produkty jakie oferujemy są kompletmentarne z biznesem i możliwe do wdrożenia w Państwa środowisku biznesowym. Mają poprawić efektywność wykonywanych działań, udoskonalać i optymalizować procesy, zapewnić bezpieczeństwo zarówno firmie jak i jej właścicielom.

Oferujemy Państwu

 • profesjonalizm naszych konsultantów,
 • niezależność w prezentacji naszych ocen i opinii,
 • ponosimy wraz z Państwem współodpowiedzialność za wdrożenie wypracowanych rozwiązań,
 • utrzymanie wysokich standardów etycznych,
 • zindywidualizowane podejście do Państwa problemów,
 • utrzymanie wysokich standardów pracy projektowej od oferty po raport końcowy.

Wyszliśmy z tradycji BIG 4, a przedtem mieliśmy kontakt z wiedzą operacyjną w trakcie pracy w środowisku biznesowym. Od lat utrzymujemy serdeczne i długotrwałe relacje z naszymi Klientami, w każdej chwili służymy im pomocą i cieszymy się z ich sukcesów biznesowych.

Autor podręcznika “Projektowanie Systemów Premiowych”

Robert Manikowski

Po kilkunastu latach pracy naukowej, zgłębiwszy świat oddziaływań międzycząsteczkowych, Robert postanowił zrezygnować z badań w obszarze fizyki i chemii. W rzeczywistości zmienił tylko przedmiot badań i zakres działania. Obudził drzemiący w nim pragmatyzm i potrzebę ulepszania świata. Odszedł od tego, co opisane i zbadane do tego, co wciąż pozostaje nieodkryte i wymaga niestandardowych rozwiązań.

Swój analityczny zmysł pojmowania rzeczywistości realizuje poprzez działania w twardych aspektach HR, stając się ekspertem w dziedzinie systemów wynagrodzeń, motywacyjnych oraz optymalizacji procesów biznesowych.

Nigdy nie przestał być naukowcem. Nieprzerwanie poszukuje przełożenia zasobów HR na sukces działania organizacji, weryfikując zastaną rzeczywistość i  odrzucając wszystko, co nieskuteczne. Stąd też zainteresowanie takimi obszarami jak: zarządzanie strategiczne, Performance Management, MBO, BSC, itp. Nigdy jednak nie zrezygnował z pracy dydaktycznej. Obecnie wykłada na kilku uczelniach w Polsce, m.in. w: Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie czy Wyższej Szkole Nauk Ekonomicznych im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

Jego wychowankowie to najlepsi managerowie i specjaliści w obszarze Compensation and Benefits w wiodących w Polsce (i za granicą) organizacjach.

W 2006 razem ze swoimi przyjaciółmi, a zarazem autorytetami w obszarze HR, założył firmę Keystone Consulting, która obecnie jest Grupą Partnerską trzech firm. W ramach Grupy Robert odpowiada za działalność Keystone Business Advisory.  Wcześniej pełnił funkcję dyrektora personalnego w dwóch dużych organizacjach. Ponadto był związany takimi firmami jak Neumann Management Institute oraz  przez wiele lat z Deloitte, gdzie odpowiadał za obszar C&B w ramach Human Capital.

Prywatnie szczęśliwy mąż, ojciec dwóch synów, zapalony kinoman oraz fotograf. Autor podręcznika „Projektowanie Systemów Premiowych”.

Zobacz nasze produkty