Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Projektowanie Systemu Świadczeń Pozapłacowych

Dzisiejszy rynek pracy zmusza organizacje do coraz ostrzejszej walki o pracownika. Jednym z narzędzi skutecznego przyciągania i utrzymywania pracowników jest system świadczeń pozapłacowych. Jego rola retencyjna jest wręcz nie do przecenienia.

Jednakże zarówno oddziaływania retencyjne, jak i motywacyjne, czy też budujące image dobrego pracodawcy są w pełni wykorzystane tylko w sytuacji, gdy system świadczeń został zaprojektowany poprawnie.

Do lamusa odchodzą już jednakowe benefity  dla wszystkich pracowników (mechanizmy egalitarne i powszechne). Przywiązuje się coraz większą wagę do mechanizmów kafeteryjnych, opartych na grywalizacji.   W przypadku zróżnicowanej załogi (różnorodność pokoleniowa, kulturowa, itp.) także benefity muszą być dziś niejednakowe i odpowiednio dobrane dla poszczególnych grup pracowników.

Aby stworzyć najlepiej dopasowany i efektywny system benefitów konsultanci proponują:

  • ankietę satysfakcji i oczekiwań wśród pracowników,
  • badanie struktury demograficznej organizacji,
  • wstępny zestaw świadczeń, celem poddania ich społecznej dyskusji,
  • wycenę świadczeń,
  • regulamin przyznawania świadczeń,
  • właściwy system  komunikacji w firmie.

Rezultatem prac jest propozycja benefitów dopasowanych do konkretnych grup pracowniczych w powiązaniu ze strategią wizerunkową organizacji wraz z informacją na temat kosztów wdrożenia.

Masz pytania? Czekamy!