Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Pomoc w negocjacjach z Partnerem Społecznym

Zdecydowaną przewagą Keystone Business Advisory jest pomoc  w zainicjowaniu przygotowanych rozwiązań. Ma ona  z jednej strony charakter merytoryczny, z drugiej zaś dotyczy tak delikatnej kwestii jak przekonanie przedstawicieli strony związkowej do wypracowanych rozwiązań.

Może ona mieć charakter udziału w bezpośrednich negocjacjach (nad Zakładowymi Układami Zbiorowymi Pracy, Regulaminami Wynagradzania, Regulaminami Pracy czy też Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), choć ta opcja jest rzadziej wybierana przez naszych Klientów. Zdecydowanie częściej pomagamy przekonać Stronę Społeczną do zmiany punktu widzenia na obszar wynagrodzeń z pełnym poszanowaniem praw i godności pracowników.

Edukujemy, szkolimy, organizujemy seminaria tematyczne, bierzemy udział w nieformalnych spotkaniach, których celem jest wypracowanie takich rozwiązań, by mogły służyć zarówno organizacji jak i  zatrudnianym w niej pracownikom, reprezentowanym przez Partnera Społecznego.

Masz pytania? Czekamy!