Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Rozwija się niezwykle dynamicznie, a jej rozwój obserwują nie tylko banki i giganci finansowi, ale też instytucje płatnicze czy towarzystwa ubezpieczeniowe.

Polską branżę fintech wyróżniają wysokie kompetencje informatyków i szybki wzrost na tle regionu. Polscy specjaliści są dużą grupą w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej i zyskują wysokie oceny w międzynarodowych rankingach. Aby więc rodzime firmy pozostały konkurencyjne na rynku europejskim, oprócz pracy nad odpowiednimi regulacjami prawnymi i zapewnieniu finansowania inwestycji, należy przede wszystkim zadbać o kapitał społeczny. Odpływ największych talentów obarczony jest wysokim ryzykiem ze względu na specyfikę branży – specjaliści mogą zdobywać doświadczenie pracując zdalnie dla zagranicznych firm z sektora, w tym tych najbardziej prestiżowych, ulokowanych w Dolinie Krzemowej. Aby ich zatrzymać, oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia, uporządkowanej polityki płacowej i umożliwieniu pracy zdalnej, niezbędne jest wprowadzenie nowoczesnych projektów z zakresu well-being, zbudowanie kreatywnych powierzchni biurowych i odpowiedniej kultury pracy.

Zobacz nasze produkty