Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Rewitalizacja systemu wynagrodzeń powinna stanowić nieodłączny element polityki płac w dobie obecnej i nadchodzącej złej koniunktury. Działania winny objąć cały system wynagradzania począwszy od elementów płacy zasadniczej aż po mechanizmy premiowe i podwyżkowe (tu: obniżające wynagrodzenia).

Podejmując decyzję o kierunkach działań rewitalizujących, właściwym jest dokonanie choć pobieżnego audytu systemu wynagrodzeń. W czasie prac i analiz audytowych często okazuje się, że szereg kosztów, które umykały naszej uwadze w dobie prosperity są nam po prostu zbędne. Z drugiej strony mogą istnieć silne przyzwyczajenia pracowników do takich a nie innych apanaży i bonusów.

W dobie Covid-19 wyzwaniem staje się utrzymanie poziomu zatrudnienia. Jeśli wybieramy jako cel długofalowy przetrwanie firmy przy braku istotnych redukcji zatrudnienia należy pilnie podjąć wielokierunkowe działania jak np. zatrzymanie wzrostu wynagrodzeń (zablokowanie podwyżek), przemodelowanie struktury wynagrodzeń, zabezpieczenie kluczowych kompetencji dla newralgicznych procesów firmy lub redukcję kosztów wynagrodzeń na stanowiskach niekluczowych do zrównoważenia podaży pracy.

Inne działania będziemy rekomendowali przy przyjętej strategii zmniejszenia wielkości zatrudnienia. Tutaj ograniczenia czynników kosztowych bardziej dotkną określone grupy pracowników, a w przypadku stanowisk newralgicznych zazwyczaj utrzymany zostanie obecny poziom wynagrodzeń.

Jednym z rozwiązań optymalizujących koszty zatrudnienia jest wprowadzenie nowych siatek płac zasadniczych z uwzględnieniem mechanizmu obniżkowego. Proces przygotowania i wdrożenia nowej siatki jest trudny i czasochłonny, zarówno pod względem komunikacyjnym, jak i doboru kryterium różnicującego, dzięki któremu można „rozpoznać” jakiej wielkości zmianę wynagrodzeń i komu można zaoferować, nie tracąc najcenniejszych zasobów.

Przeprowadzamy organizację przez każdy etap projektu w oparciu o rzetelne analizy finansowe, pomoc prawną i najlepsze praktyki rynkowe.

  • Rewitalizacja sytemu wynagrodzeń obejmuje zazwyczaj etapy: audyt systemu wynagrodzeń,
  • zmianę modelu płacy całkowitej,
  • opracowanie wariantów siatek płac zasadniczych (np. poprzez wdrożenie mechanizmu obniżkowego),
  • komunikację oraz wsparcie prawne
  • negocjacje z Partnerem Społecznym (o ile taki w firmie istnieje).

 

Zobacz nasze produkty