Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

„Z pewnością największym problemem branży logistycznej jest kurczący się rynek pracowników, szczególnie wykonawczych, co jest istotną barierą rozwoju branży. Brak fachowców pogłębia specyfika branży, której zakłady i oddziały lokują się z dala od centrów dużych miast, a raczej bliżej skrzyżowań szlaków komunikacyjnych, gdzie podaż pracowników jest stosunkowo niewielka.

Istotnym problemem jest presja płacowa pracowników co sprawia, że systemy wynagradzania i motywowania pracowników odgrywają kluczową rolę w sprawnym utrzymaniu właściwego cash flow formy logistycznej.

Na uwagę zasługuje też dość bogata pomoc socjalna państwa dla pracowników (chociażby 500+), co sprawia, że czasem osoby nie chcą podjąć pracy na proponowanych warunkach, stąd też ratowanie się pracownikami spoza wschodniej granicy właściwie przez wszystkie firmy branży.”

Małgorzata Frankowska,
Dyrektor Personalny
Rhenus Logistisc

Zobacz nasze produkty