Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Spółki komunalne wpływają w istotny sposób na jakość życia, gospodarując odpadami, utrzymując czystości miast i gmin, dbając o tereny zielone, prowadząc gospodarkę wodno-kanalizacyjną, melioracyjną czy chroniąc przed powodzią, ale ocena ich kondycji i działalności zarządów dokonywana jest w dużym stopniu na podstawie kryteriów ekonomicznych, odpowiednich dla podmiotów działających w innych branżach, nie realizujących zadań z zakresu użyteczności publicznej. Rozbieżność pomiędzy celami społecznymi spółek komunalnych, a oceną ich działalności za pomocą kryteriów ekonomicznych, wpływa w istotny sposób na jakość zarządzania i efektywność tych podmiotów. Problemy z określeniem pozycji i roli spółki komunalnej i brak przede wszystkim rozstrzygnięcia dylematu – ekonomia czy zaspokojenie potrzeb społecznych, w coraz większym stopniu powodują dezorientację kierownictw tych podmiotów.

Umiejętne połączenie ochrony przyrody z realizacją zadań użyteczności publicznej i zapewnienie dobrego wyniku ekonomicznego jest wyzwaniem branży. Bez zaprojektowania optymalnej struktury organizacyjnej, realizacji polityki wynagrodzeniowej, poczynając od wartościowania stanowisk pracy, po wprowadzenie systemu premiowego i podwyżkowego oraz świadczeń pozapłacowych, wyzwania te będą wyjątkowo trudne.

Zobacz nasze produkty