Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Projektowanie systemów premiowych

Rola dobrze zaprojektowanego systemu premiowego jest nie do przecenienia. Pełni on rolę zarówno motywacyjną, (co oczywiste, nic tak skutecznie nie motywuje pracowników, jak w regularnych okresach i odpowiedniej wysokości przyznawana premia), buforową oraz komunikacyjną. System motywacyjny pozwala w logiczny sposób powiązać efekty działań pracownika z wysokością wypłacanych mu pieniędzy.

Konsultanci Keystone Business Advisory projektując systemy premiowe, wykorzystują albo metodę ekspercką, a znacznie częściej partycypacyjną. W tej drugiej metodzie konsultant moderuje prace zespołu, złożonego z istotnych pracowników firmy Klienta, z osiągniętymi wynikami. Na tej podstawie ustala się  liczbę grup premiowych, KPI (kluczowe wskaźniki efektywności dla poszczególnych procesów), częstotliwość i wysokość premiowania. Wraz z szefem finansowym firmy (najczęściej) ustala się warunki brzegowe wypłacania premii (czy poszukuje się odpowiedzi na pytanie, jakie warunki muszą być spełnione w firmie, by w ogóle można było mówić o premii).

Po zatwierdzeniu wstępnej koncepcji przez Zarząd konsultanci przygotowują, tzw. analizy wykonalności systemu, czyli analizy wskazujące na koszt działającego systemu premiowego przy założeniu równych sytuacji w organizacji. Kolejne analizy dotyczą obliczeń wrażliwości systemu, czyli opisania językiem liczb zachowania systemu w przypadkach znacznych wahnięć wysokości danego miernika.

Po prezentacji wspominanych analiz przed Komitetem Sterującym (najczęściej Zarządem firmy lub szefem HR) przygotowane są stosowane regulaminy i plan komunikacji, pozwalający na lepszą absorpcję zmiany przez organizację. Często konsultanci umawiają się na coroczne kontrole działania systemu w celu wprowadzania ewentualnych korekt w obszarach, np. wysokości wypłacanych premii, funkcjonalności mierników, itp.

Masz pytania? Czekamy!