Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Projektowanie Siatek Płac

Siatka płac zasadniczych to zdefiniowane przedziały wynagrodzeń podstawowych, przypisane do poszczególnych kategorii zaszeregowań stanowisk. Siatka jest jednym ze statycznych elementów systemu wynagradzania, którego podstawowa funkcja to pozyskanie oraz utrzymanie pracowników o wymaganych kompetencjach w przedsiębiorstwie.

Konsultanci Keystone Business Advisory w ramach prac nad budową siatki płac zasadniczych opierają się na trzech podstawowych źródłach:

  • wynikach wartościowania stanowisk pracy, na bazie których buduje się kategorie zaszeregowań (struktura gradacji stanowisk),
  • wynikach badań rynku wynagrodzeń,
  • aktualnej polityce płacowej przedsiębiorstwa.

Rezultatem niniejszych prac są zazwyczaj 3 warianty siatek płac zasadniczych (rynkowa, ekonomiczna oraz techniczna).

Warianty różnią się od siebie parametrami tj.: kosztami wdrożenia (finansowymi i społecznymi) i utrzymania siatek płac. Niosą ze sobą również istotne informacje dla decydentów m.in.: liczbę pracowników otrzymujących  wynagrodzenie zasadnicze poniżej minimum  nowej siatki płac czy liczbę pracowników zawierających się w nowej siatce.

Nieodzownym elementem realizacji tego etapu jest  wsparcie konsultantów KBA we wdrożeniu i utrzymaniu w dłuższej perspektywie czasowej wybranego wariantu nowej siatki płac zasadniczych poprzez przygotowanie mechanizmów podwyżkowych.

Masz pytania? Czekamy!