Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Rynek sprzedaży detalicznej w ostatnich latach stał się bardzo konkurencyjny, a standardy wyznaczają duże sieci handlowe, zatrudniające ponad sto tysięcy pracowników. Sytuację komplikuje brak odpowiedniej liczby personelu  i wzrost kosztów pracy. Należy więc zadbać o motywację pracowników, zapewniając jednocześnie bufor bezpieczeństwa kosztowego na wypadek wysokiej absencji pracowników powodującej często spadek sprzedaży produktów, a w skrajnym przypadku zamknięcie placówki. Idealnym rozwiązaniem może stać się dobrze skonstruowany system premiowy, nagradzający między innymi za frekwencję.

Nowoczesne firmy z branży sprzedaży detalicznej nie mogą zapominać o miejscu w strukturze organizacyjnej dla specjalistów od marketingu, badania rynku, „employer branding” czy opracowywania strategii, co jeszcze kilka lat temu nie było oczywiste. Przygotowanie strategii personalnej może z powodzeniem stać się kamieniem milowym do realizacji kluczowych punktów strategii firmy, jeśli wpisze się ona w kontekst organizacji.

Zobacz nasze produkty