Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Medyczna

Medyczna

Niedobór wykwalifikowanego personelu i brak rąk do pracy w tej branży jest najbardziej dotkliwy. A sytuacja niedługo może się pogorszyć. Dużym problemem jest brak zastępowalności pokoleniowej, zwłaszcza w zawodzie pielęgniarki, gdzie średnia wieku obecnie wynosi około...

czytaj dalej
Przemysł drzewny

Przemysł drzewny

Jeszcze kilka lat temu jedną z głównych przewag konkurencyjnych polskiego przemysłu drzewnego na rynkach europejskich były niskie koszty pracy. Dynamiczny wzrost wynagrodzeń po wejściu Polski do Unii Europejskiej, niedobór rąk do pracy i pojawiające się niedobory...

czytaj dalej
Teleinformatyka i telekomunikacja

Teleinformatyka i telekomunikacja

Jedna z branż, które w ostatnich latach rozwijały się najbardziej dynamicznie, będąc jednocześnie w znacznym stopniu uzależniona od czynników zewnętrznych, takich jak zmiana przepisów czy konieczność dostosowania się do wymogów wewnątrzwspólnotowych.  Nie ominęły jej...

czytaj dalej
Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna

Rynek sprzedaży detalicznej w ostatnich latach stał się bardzo konkurencyjny, a standardy wyznaczają duże sieci handlowe, zatrudniające ponad sto tysięcy pracowników. Sytuację komplikuje brak odpowiedniej liczby personelu  i wzrost kosztów pracy. Należy więc zadbać o...

czytaj dalej
Komunalna

Komunalna

Spółki komunalne wpływają w istotny sposób na jakość życia, gospodarując odpadami, utrzymując czystości miast i gmin, dbając o tereny zielone, prowadząc gospodarkę wodno-kanalizacyjną, melioracyjną czy chroniąc przed powodzią, ale ocena ich kondycji i działalności...

czytaj dalej
Budowlana

Budowlana

Rosnące koszty materiałów budowlanych i robocizny oraz coraz większa presja płacowa pracowników sprawiają, że właściciele firm budowlanych z niepokojem patrzą w przyszłość. Szczęście mają ci, którzy nie podpisali kontraktów na lata i mają szansę na dostosowanie cen do...

czytaj dalej
Fintech

Fintech

Rozwija się niezwykle dynamicznie, a jej rozwój obserwują nie tylko banki i giganci finansowi, ale też instytucje płatnicze czy towarzystwa ubezpieczeniowe. Polską branżę fintech wyróżniają wysokie kompetencje informatyków i szybki wzrost na tle regionu. Polscy...

czytaj dalej
Automotive

Automotive

„Obecnie największą bolączką automotive jest zapewnienie pracowników – zarówno specjalistów, jak i pracowników wykonawczych. Firmy motoryzacyjne muszą stawić czoła  niebezpieczeństwu zatrzymania produkcji związanemu z brakiem zasobów ludzkich, wysoką rotacją,...

czytaj dalej
IT

IT

„Jednym z kluczowych problemów, z jakimi boryka się nasza branża w 2017 roku, jest drenaż specjalistów przez firmy spoza naszej zachodniej granicy a nawet zza Oceanu. Nasi specjaliści są ekspertami wykształconymi w naszym kraju i szkoda by pracowali na rzecz...

czytaj dalej
FMCG

FMCG

„Nie można w prosty sposób zdefiniować problemów naszej branży i to jeszcze tak by wskazać te najważniejsze z punktu widzenia ogromnych podmiotów, jak np. Maspex, gigantów międzynarodowych jak Unilever i mając na uwadze znacznie mniejsze firmy zatrudniające kilkuset...

czytaj dalej
MIŚP

MIŚP

„Zarządzanie przedsiębiorstwem średniej wielkości jest zdecydowanie trudniejsze niż kierowanie dużą Grupą Kapitałową. W firmie zatrudniającej stu kilkudziesięciu pracowników codziennie podejmuje się decyzje czy to dotyczące rynku, produktu, czy też związane z...

czytaj dalej
Logistyka

Logistyka

„Z pewnością największym problemem branży logistycznej jest kurczący się rynek pracowników, szczególnie wykonawczych, co jest istotną barierą rozwoju branży. Brak fachowców pogłębia specyfika branży, której zakłady i oddziały lokują się z dala od centrów dużych miast,...

czytaj dalej
Paliwowo – energetyczna

Paliwowo – energetyczna

„Ostatnie lata zostały w naszej branży dobrze wykorzystane (z punku widzenia HR). W dużych grupach energetycznych takich jak Tauron, ENEA, EDF powstały silne departamenty personalne wspomagające managerów w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zostały scentralizowane...

czytaj dalej
Górnictwo

Górnictwo

„Ostatni kryzys był, to pewnie dość kontrowersyjny mój pogląd, zjawiskiem dla nas górników pozytywnym. Obnażył szereg zaniedbań, o których niby wszyscy przez lata wiedzieli, ale nikt nie chciał się nimi zająć z różnych względów. Teraz po przekazaniu części aktywów do...

czytaj dalej

Zobacz nasze produkty