Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Optymalizacja procesów i struktur w obszarze fuzji i przejęć

Przyjmuje się, że zmiany wywołane w procesie mergów i akwizycji w szczególny sposób dotykają zasobów ludzkich organizacji. Poza efektami opisywanymi przez procesy change management (identyfikacja i niwelacja oporów, poszukiwanie agentów zmian, wytyczanie celów i inicjatyw, zatrzymanie kluczowych pracowników,  itd.) bardzo istotnym elementem jest prześledzenie zmian organizacyjnych i prawnych (statusu prawnego) oddziałów, departamentów, biur komórek organizacyjnych.

Ze swojej strony Keystone Business Advisory proponuje analizę procesów w komórkach, które ulegają połączeniu, zaproponowanie nowych schematów organizacyjnych (uwzględniających zmiany strukturalne po fuzji), przygotowanie nowych zakresów obowiązków i opisów stanowisk pracy.

Projekty tego typu prowadzimy w pełnej partycypacji z pracowniami naszego Klienta, dostarczając wiedzę na temat struktur i procesów optymalnych dla danej sytuacji, np. naszej znajomości rozwiązań rynkowych.

Dodatkowo często takim procesom towarzyszy przygotowanie nowych struktur płacowych dla firm, które biorą udział w mergu czy to w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy, czy też o uproszczoną klasyfikacją wraz z nowymi siatkami płac, analizą benefitów i zaproponowaniem  nowych rozwiązań premiowych.

Masz pytania? Czekamy!