Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Audyt funkcji personalnej

Właściwie skonstruowana funkcja personalna w sposób istotny przyczynia się do realizacji strategii biznesowej firmy. Celem naszego audytu jest ocena funkcjonujących rozwiązań w obszarze personalnym tak, aby wesprzeć obszar HR, by stał się rzeczywistym partnerem biznesowym i w sposób efektywny wspierał realizację strategii organizacyjnej.

W ramach prac projektowych nasi konsultanci analizują 4 aspekty. Po pierwsze, weryfikują  efekty procesów realizowanych przez obszar HR. Następnie oceniają dopasowanie struktury organizacyjnej do realizowanych procesów i przyjętej strategii. Kolejnym etapem ich prac jest analiza jakościowa i ilościowa zasobów ludzkich obszaru HR.  Natomiast ostatni aspekt weryfikacji dotyczy efektywności stosowanych narzędzi pracy (systemy wynagrodzeń, ocen, rozwoju,  IT, itp.).

Przebieg prac nad audytem wiąże się z ocenami:

  • spójności strategii HR ze strategią firmy,
  • procedur oraz zasad związanych z rozwojem zawodowym pracowników oraz utrzymaniem wymaganych poziomów zatrudnienia,
  • rozwiązań systemu motywacyjnego w odniesieniu do filozofii Performance Management,
  • istniejącego systemu rekrutacji i selekcji pracowników oraz planów sukcesji stanowiskowej,
  • prowadzonej dokumentacji kadrowej i płacowej zgodnie z wymogami prawa pracy oraz narzędzi stosowanych w obszarze administracji personalnej,
  • ryzyk personalnych,
  • wytycznych kierunków rozwoju funkcji personalnej i zachowanie zasad wspomnianych powyżej.

Wynikiem prac jest szczegółowa ocena przeanalizowanych aspektów wraz z listą inicjatyw i działań w podziale na priorytet i czas wdrożenia, które pozwolą podnieść efektywność funkcji personalnej i przyczynić się do realizacji strategii organizacyjnej.

Masz pytania? Czekamy!