Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Pesymistyczne dane na temat stanu gospodarki USA i Chin oraz pogarszające się nastroje konsumenckie w krajach Strefy Euro wskazują, że z obco i groźnie brzmiącym słowem „recesja” przyjdzie się nam oswoić na najbliższe miesiące, a może nawet lata.

Jako przedsiębiorcy zrobiliśmy wszystko, by w maksymalnym stopniu wykorzystać pomoc oferowaną w ramach rządowej „tarczy antykryzysowej” i pewnie uda się dzięki temu uniknąć upadku wielu firm. To mamy już za sobą.

Przed nami jednak kolejne wyzwanie, przypominające bieg długodystansowca:

Jak poprowadzić firmę w najbliższych tygodniach czy miesiącach? Jaką przyjąć strategię, wiedząc, że czas „po koronawirusie” na pewno będzie inny?

To, co wiemy już teraz, sprowadza się do kilku prostych faktów:

  • nastąpi spadek przychodów firm w większości branż,
  • skończy się lub znacząco osłabnie tzw. rynek pracownika (pewnie na kilka miesięcy),
  • wzrośnie zainteresowanie wszelką aktywnością biznesową w sieci,
  • wkrótce skończy się dobroczynne działanie tarczy antykryzysowej.

Pozostałe prognozy to raczej domysły, z większym bądź mniejszym stopniem prawdopodobieństwa zaistnienia.

Zjawiska kryzysów miały już miejsce w przeszłości, chociażby w latach 2002-2003 oraz 2008-2009. Bazując na tych doświadczeniach, skuteczne w obliczu powyższych okoliczności okazują się:

  • optymalizacja wszelkich kosztów, a w szczególności kosztów pracy, poprzez powtórne przyjrzenie się etatyzacji i optymalizacja struktur organizacyjnych,
  • optymalizacja systemów wynagrodzeń (płace stanowią przeważającą część kosztów firmy),
  • przygotowanie scenariuszy działań firmy w warunkach znacznych niepewności rynkowych (uwzględniających ryzyka finansowe, prawne i społeczne),
  • działania, pozwalające na uniknięcie demotywacji i spadku zaangażowania pracowników,
  • przeciwdziałanie utracie kluczowych pracowników
  • i w końcu – właściwa komunikacja zmian skierowana zarówno do kadry managerskiej, pracowników, jak i do przedstawicieli Partnera Społecznego.

Keystone Business Advisory, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, przygotował „HR-ową tarczę antykryzysową” jako pakiet produktów, które w szybki i znaczący sposób poprawić mogą kondycję firmy w tym trudnym okresie. Zachęcamy do skorzystania z naszej propozycji.

Optymalizacja kosztów

Optymalizacja kosztów

W dobie recesji kontrola kosztów stanowi jedno z priorytetowych zadań każdego managera. Recesja niesie ze sobą zmniejszenie przychodów, wynikające ze zmian w profilu zachowań klientów. Wszyscy szukamy oszczędności i dokonujemy rewizji...

Czytaj więcej
Rewitalizacja sytemu wynagrodzeń na czas recesji

Rewitalizacja sytemu wynagrodzeń na czas recesji

Rewitalizacja systemu wynagrodzeń powinna stanowić nieodłączny element polityki płac w dobie obecnej i nadchodzącej złej koniunktury. Działania winny objąć cały system wynagradzania począwszy od elementów płacy zasadniczej aż po...

Czytaj więcej
Premiowanie w czasach recesji

Premiowanie w czasach recesji

Premia jest składnikiem wynagrodzenia o największej podatności na otoczenie ekonomiczne firmy. W czasie dobrej koniunktury premie dla wielu grup stanowisk stanowią znaczącą część wynagrodzenia, w czasie gorszej ich udział się systematycznie...

Czytaj więcej
Model operacyjny na czas kryzysu

Model operacyjny na czas kryzysu

Dostosowanie się do nowej rzeczywistości ekonomicznej wymaga rewizji modelu operacyjnego firmy. W czasach stagnacji i recesji należy położyć szczególny nacisk na poprawę efektywności...

Czytaj więcej
Scenariusze zmian w ramach podejścia do Zarządzania Zasobami Ludzkimi w obliczu niepewności gospodarczej

Scenariusze zmian w obliczu niepewności gospodarczej

Dostosowanie firm do niepewnej sytuacji gospodarczej, wynikającej z ogólnoświatowej pandemii, będzie wymagało przygotowania się na zmiany w wielu obszarach, m.in. w poziomie i strukturze...

Czytaj więcej