Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Wartościowanie stanowisk pracy

Wartościowanie jest procesem prowadzącym do ustalenia hierarchii stanowisk pracy w przedsiębiorstwie. Ten etap otwiera drzwi ku projektowaniu kategorii zaszeregowań i budowie siatki płac zasadniczych, a w rezultacie stworzeniu efektywnego systemu wynagradzania.

W zależności od liczby stanowisk, charakteru organizacji i otoczenia, w którym ona działa, przedstawiciele firmy wspólnie z konsultantami Keystone Business Advisory rozpoczynają prace od wybrania metody wartościowania dopasowanej do konkretnej sytuacji. Wieloletnia praktyka i doświadczenie w przedsiębiorstwach o różnej wielkości i o różnej kulturze organizacyjnej  sprawiają, że z łatwością wykorzystujemy zarówno dopasowane do największych klientów – metody analityczne, jak i sprawdzające się w przypadku mniejszej liczby stanowisk – metody całościowe.

Naszym zadaniem jest nie tylko dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, ale również zaangażowanie w projekt przedstawicieli różnych komórek organizacji. Te osoby, tworząc Zespół Projektowy, są w stanie zapewnić kompletną wiedzę na temat przedsiębiorstwa i zagwarantować obiektywizm w procesie wartościowania. Sugerujemy zaangażowanie przedstawicieli Partnera Społecznego w proces wartościowania stanowisk, co wpływa na transparentność i pozytywny odbiór rezultatów prac wśród pracowników.

Podstawowym rezultatem wartościowania jest przegląd organizacji pracy przedsiębiorstwa oraz uporządkowana hierarchia stanowisk. Dodatkowo pojawiają się możliwości w zakresie uporządkowania nazewnictwa stanowisk, zdefiniowanie ścieżek kariery oraz budowy czytelnych taryfikatorów wynagrodzeń.

Masz pytania? Czekamy!