Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Pomoc w negocjacjach z Partnerem Społecznym

Pomoc w negocjacjach z Partnerem Społecznym

Pomoc w negocjacjach z Partnerem Społecznym Zdecydowaną przewagą Keystone Business Advisory jest pomoc  w zainicjowaniu przygotowanych rozwiązań. Ma ona  z jednej strony charakter merytoryczny, z drugiej zaś dotyczy tak delikatnej kwestii jak przekonanie...

czytaj dalej
Przygotowanie Dokumentów Prawnych Systemu Wynagrodzeń

Przygotowanie Dokumentów Prawnych Systemu Wynagrodzeń

Przygotowanie Dokumentów Prawnych Systemu Wynagrodzeń Zmiany, dotyczących obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności te związane z obszarem wynagrodzeń, powinny mieć, właściwą postać prawną. Konsultanci Keystone Business Advisory w oparciu o przepisy...

czytaj dalej
Projektowanie systemów podwyżkowych

Projektowanie systemów podwyżkowych

Projektowanie systemów podwyżkowych Właściwie działający system podwyżkowy, oparty na przemyślanych mechanizmach, jest zwieńczeniem prac nad aparatem wynagrodzeń. Taki system pełni rolę samoregulacyjną i pozwala utrzymać zaprojektowane siatki płac i premie w dłuższej...

czytaj dalej
Projektowanie Systemu Świadczeń Pozapłacowych

Projektowanie Systemu Świadczeń Pozapłacowych

Projektowanie Systemu Świadczeń Pozapłacowych Dzisiejszy rynek pracy zmusza organizacje do coraz ostrzejszej walki o pracownika. Jednym z narzędzi skutecznego przyciągania i utrzymywania pracowników jest system świadczeń pozapłacowych. Jego rola retencyjna jest wręcz...

czytaj dalej
Projektowanie systemów premiowych

Projektowanie systemów premiowych

Projektowanie systemów premiowych Rola dobrze zaprojektowanego systemu premiowego jest nie do przecenienia. Pełni on rolę zarówno motywacyjną, (co oczywiste, nic tak skutecznie nie motywuje pracowników, jak w regularnych okresach i odpowiedniej wysokości przyznawana...

czytaj dalej
Projektowanie Siatek Płac

Projektowanie Siatek Płac

Projektowanie Siatek Płac Siatka płac zasadniczych to zdefiniowane przedziały wynagrodzeń podstawowych, przypisane do poszczególnych kategorii zaszeregowań stanowisk. Siatka jest jednym ze statycznych elementów systemu wynagradzania, którego podstawowa funkcja to...

czytaj dalej
Badanie rynku wynagrodzeń

Badanie rynku wynagrodzeń

Badanie rynku wynagrodzeń Badanie rynku wynagrodzeń ma na celu porównanie systemu płac zasadniczych, całkowitych i benefitów pozapłacowych, stosowanych w organizacji, z danymi innych firm na rynku. W tym procesie konsultanci Keystone Business Advisory opierają się na...

czytaj dalej
Wartościowanie stanowisk pracy

Wartościowanie stanowisk pracy

Wartościowanie stanowisk pracy Wartościowanie jest procesem prowadzącym do ustalenia hierarchii stanowisk pracy w przedsiębiorstwie. Ten etap otwiera drzwi ku projektowaniu kategorii zaszeregowań i budowie siatki płac zasadniczych, a w rezultacie stworzeniu...

czytaj dalej
Audyt systemu wynagrodzenia

Audyt systemu wynagrodzenia

Audyt systemu wynagrodzenia Audyt systemu wynagrodzeń bada działania płacowe firmy w aspektach ich motywacji, spójności z przyjętą strategią, konkurencyjności na rynku, a także efektywności kosztowej. Ocena sytuacji, w której znajduje się organizacja, obecnie jest...

czytaj dalej

Masz pytania? Czekamy!