Alumny
Lata

Alumni nagłówek

Opis

Etatyzacja

Etatyzacja

Etatyzacja Etatyzacja rozumiana jest przez nas jako proces mający na celu ustalenie optymalnego poziomu zatrudnienia w danej organizacji, przy założeniu realizacji wszystkich procesów i zadań.  Ze względu na koszt pozyskania i utrzymania zasobów ludzkich organizacji...

czytaj dalej
Procesy Planowania Personalnego

Procesy Planowania Personalnego

Procesy Planowania Personalnego W życiu każdej organizacji nadchodzi moment, który wymaga, by kierownictwo zastanowiło się nad sposobem wykorzystania jej zasobów. Czy pracownicy, jako jeden z najcenniejszych elementów budujących przedsiębiorstwo, mają szansę...

czytaj dalej
Przygotowanie Regulaminów Organizacyjnych

Przygotowanie Regulaminów Organizacyjnych

Przygotowanie Regulaminów Organizacyjnych Regulamin organizacyjny jest formalnym opisem przyjętej struktury organizacyjnej. Określa sposób organizacji przedsiębiorstwa, czyli zakresy funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych (departamentów, wydziałów,...

czytaj dalej
Projektowanie Struktur Organizacyjnych

Projektowanie Struktur Organizacyjnych

Projektowanie Struktur Organizacyjnych Struktura organizacyjna powinna wspierać strategię firmy poprzez precyzyjne wyznaczenie zależności hierarchicznych i funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi komórkami lub jednostkami, które zapewnią oczekiwaną efektywność...

czytaj dalej
Projektowanie Stanowisk Pracy

Projektowanie Stanowisk Pracy

Projektowanie Stanowisk Pracy Projektując stanowiska pracy, staramy się znaleźć modelowy obraz organizacji, w której wszystkie procesy przebiegają bez zakłóceń, a liczba osób w niej  zatrudnionych jest dokładnie taka, jak wynika z przyjętych norm. Projektowanie, w...

czytaj dalej
Opisywanie stanowisk pracy

Opisywanie stanowisk pracy

Opisywanie stanowisk pracy Opisy stanowisk pracy są podstawowym i kompleksowym źródłem informacji o miejscach  dla wszystkich osób w organizacji. Stanowią podstawę większości  procesów realizowanych przez obszar zarządzania zasobami ludzkimi. Opisy umożliwiają...

czytaj dalej

Masz pytania? Czekamy!